U bent hier

Update september 2016

Door Stichtingadmin op 21 september, 2016 - 21:00

Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd dat er een technisch onderzoek zou plaatsvinden naar de staat van het kerkinterieur. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden met de hulp van de firma’s Kieft Partners Bouwadvies en Bouwbedrijf Coppes.

Omdat al snel bleek dat een deel van de interieurproblemen (zoals vocht) veroorzaakt worden door het exterieur van het kerkgebouw, is besloten het onderzoek uit te breiden en is ook de buitenkant onderzocht. Het heeft namelijk geen enkele zin om de binnenkant op te knappen als je niet eerst de oorzaak aanpakt.

Het resultaat van deze grondige aanpak is een uitgebreide rapportage van de situatie en een overzicht van hetgeen er dient aangepakt te worden, inclusief een advies en kostenraming. Deze kostenraming komt neer op €228.536,- als we alles kwalitatief goed willen aanpakken.
Dit heeft ons als stichting toch wel even doen schrikken zoals u zich wellicht kunt voorstellen.

Het goede nieuws is dat veel van de posten waaruit deze kostenraming is opgebouwd, door verschillende subsidies opgevangen kan worden. Wij als stichting kunnen dit echter niet in gang zetten, hiervoor dient het kerkbestuur in actie te komen. Inmiddels is het kerkbestuur op basis van onze uitgebreide rapportage al druk bezig om de verschillende subsidie aanvragen in gang te zetten. Dit traject kost tijd en voordat dit allemaal geregeld is kunnen we nog weinig doen en ziet u dus nog niks veranderen.
Zodra helder is hoeveel er aan subsidies beschikbaar gemaakt kan worden, weten we precies voor welke financiële uitdaging we nog staan.

Natuurlijk blijven we niet stil zitten afwachten. Achter de schermen zijn we druk bezig met het uitwerken van plannen om het resterende geldbedrag na subsidies bij elkaar te krijgen. Vanuit de gemeenschap hebben we hiervoor ook al een aantal goede suggesties mogen ontvangen.

Wilt u ondertussen al een financiële bijdrage leveren, dan kan dat natuurlijk altijd. Hiervoor is ons rekeningnummer NL39RBRB0929300556 ten name van Stichting 1866-2016 beschikbaar.
Wilt u een nota voor uw donatie ontvangen, dan kan deze worden gevraagd via onze mail info@stichting1866-21016.

Bestuur Stichting 1866-2016